به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، خرداد ۱۰، ۱۴۰۰

لاکچری‌بازی شرم‌آور رئیسی در اصفهان!!!لاکچری‌بازی شرم‌آور رئیسی در اصفهان!!!