به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۰۶، ۱۴۰۰

حسین نجات، مهره مرموزی که خامنه‌ای برای تابستان داغ ۱۴۰۰ رو کرد!

حسین نجات، مهره مرموز

حسین نجات، مهره مرموزی که خامنه‌ای برای تابستان داغ ۱۴۰۰ رو کرد!