به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۴۰۰

احمدی نژاد سرانجام شمشیر را برای آقا از رو بست!!!

هشدار تند احمدی نژاد به رهبر ایران بعد از رد صلاحیت شدن
حکومت شیطان به زودی توسط مردم فرو می ریزد