به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۰۱، ۱۴۰۰

رای، بی رای!

 كيوان صميمى
عملکرد حکومت اسلامی و به ویژه اقدام خلاف قانون اساسی آن در اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات، باعث کناره گیری و دلزدگی اکثریت مردم از انتخابات شده است. یکی از نتایج این دلزدگی، ایجاد حساسیت شدید نسبت به حتی لغات و عباراتی نظیر انتخابات، رای‌گیری ۱۴۰۰، صندوق آراء، فرآیند انتخاباتی، انتخابات سالم و انواع این ترکیبات است.

انزجار از پدیده‌ی انتخابات در جمهوری اسلامی باعث شد یادداشت دو روز پیش نگارنده که در نقد انتخابات فرمایشی و تایید رویکرد مطالبه محور بود از آنجا که شامل لغات فوق است، بعضاً گمان شده که در تایید رای گیری نمایشی حکومت نوشته شده است.

این یادداشت، حضور مردم در میدان همراه با طرح مطالباتشان به منظور برچیدن انتخابات فرمایشی و جایگزین کردن انتخابات آزاد برای حضور تمامی جریان های سیاسی را مطرح کرده است.

فشار خیابانی ولی بدون خشونت، موثرترین اهرم به منظور تحول ساختاری و تغییر قانون اساسی خواهد بود. باید توجه کرد که مشارکت در فرآیند انتخابات از طریق پیگیری مطالبات زحمتکشان و محذوفان با مشارکت در خود انتخابات از طریق رای دادن به کاندیداهای گزینش شده، تفاوتی اساسی دارد.

یادداشت کوتاه نگارنده تنها راه نجات ایران را نه مشارکت مردم در انتخابات نمایشی که حضور در جنبش اجتماعی مستمر و مسالمت آمیز و در یک کلمه، گسترش گفتمان مطالبه محور معرفی کرده است.

كيوان صميمى / بند ۸ زندان اوین