به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۴۰۰

در سوگ دبیر سابق کنفدراسیون جهانی سعید میرهادی

در غم درگذشت دبیر سابق کنفدراسیون جهانی سعید میرهادی (‏۲۷ مه ۱۹۴۷- ۱۵ مه ۲۰۲۱‏)

دوستان، رفقا و هموطنان عزیز!‏

با تاسف مطلع شدیم که دوست گرامی ما سعید میرهادی در ۱۵ ماه مه ۲۰۲۱ در شهر مونیخ در آلمان درگذشت.

سعید میرهادی در ۲۷ ماه مه ۱۹۴۷ برابر ۵ خرداد ۱۳۲۶ در تهران در یک خانواده ارتشی به دنیا آمد. به اصرار پدر برای تحصیل ‏در رشته فنی در سال ۱۹۶۵ به آلمان اعزام شد که هرگز به این خواست پدر تن در نداد و برعکس به صفوف دانشجویان مبارزه ‏ایرانی در مونیخ که در کنفدراسیون جهانی فعالیت می‌کردند، پیوست. سعید در سیر مبارزات دانشجویان ایران و آلمان برضد شاه که در ‏آن زمان به مونیخ آمده بوده،‏ تحول سیاسی یافت و در مبارزات ملی و دموکراتیک کنفدراسیون جهانی فعال گشت.

سعید به آموزش ‏زبان علاقه وافری داشت و در کنار زبان آلمانی به آموزش پاره‌ای زبان‌های اروپائی نیز دست زد. همین زمینه ادبی باعث شد که بعد ‏از انقلاب بهمن وقتی سعید برای دومین بار به فشار تبعید تن در داد به نویسندگی و ادبیات روی آورد و افکار خویش را در قالب زبان ‏آلمانی به رشته تحریر در آورد. سعید در این زمینه به قدری موفق بود که به عنوان سراینده و نویسنده، جوایز فراوانی در آلمان دریافت ‏کرد از جمله:

در سال ۲۰۱۴ مدال ملی آلمان.‏

جایزه “روکرت” در سال ۲۰۱۶ از شورای شهر شواینفورت و جوایز دیگری را نیز وی از آن خود نمود.‏

سعید در بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ معاون و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ مقام ریاست کانون نویسندگان آلمان (انجمن قلم آلمان ‏PEN‏) را به عهده گرفت و به یکی از چهره‌های شناخته شده ادبیات آلمان تبدیل گردید.

مبارزات دموکراتیک، ملی و ضد استبدای سعید در راه آموزش نسل جوان دانشجویان ایرانی در آلمان در قبل از انقلاب بهمن به آنجا ‏منجر شد که وی در کنگره چهاردهم کنفدراسیون جهانی در سال  ۱۹۷۳ میلادی برابر ۱۳۵۱ شمسی به دبیری کنفدراسیون جهانی به ‏عنوان مسئول امور دفاعی انتخاب گردید. وی در این مسئولیت در آن سال‌های بحرانی در ایران، به شدت و با پشتکار برای حمایت از ‏مبارزان درون کشور و حقوق قانونی و دموکراتیک آن‌ها به فعالیت پرداخت.‏

امروز سعید در میان ما نیست ولی تاثیرات وی حتی در ادبیات آلمان نیز مشهود است. ‏

با درگذشت سعید، ایران یکی از فرزندان تبعیدی خویش را که قلبش تا آخرین لحظه برای ایران می‌تپید از دست داد.‏

دبیران سابق کنفدراسیون جهانی این حادثه ناگوار را به خانواده وی، مبارزان راه آزادی و دموکراسی برای ایران تسلیت می‌گویند.‏

سعید سرانجام در آن رشته‌ای تحصیل کرد که در سازمان‌های کنفدراسیون جهانی از آن الهام گرفته بود و در آن راه موفق بود.‏

یادش گرامی باد.‏

از طرف دبیران سابق کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی)‏

‏١‏- ‎اعلم فریدون

‏٢‏‎ -‎افطسی کورش ‏

‏٣‏‎ -‎رضوانی محسن ‏

‏۴-‏‎ ‎رفیع محمود

‏۵- زربخش مجید

‏۶- شیرازی ناصر

‏۷‏‎-‎‏ صديق جعفر ‏

‏۸- پروفسور غلام آزاد داود

‏۹‏‎ -‎کردوانی کاظم

۱۰- کلیبی جابر

‏١۱‏‎ -‎منتقمی فريدون ‏

‏١۲‏‎ -‎دکتر نيرومند بهمن

«احترام آزادی» درگذشت زنده یاد سعید میرهادی را به بستگان ارجمند و دوستان ایشان تسلیت می گوید.