به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۰۱، ۱۴۰۰

علم‌الهدی: کسانی که می‌گویند مردم در انتخابات شرکت نکنند، کافرند

 

امام جمعه مشهد:

 کسانی که مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند، کافرند.


*  امروز تمام مشکلات کشور و جامعه ما قابل حل است اما ما نیازمند یک مدیر کارآمد، خداباور، معادباور و جهادگر هستیم.

*  افرادی که می‌گفتند ۱۰۰ روزه مشکلات کشور را حل خواهند کرد، دروغگو، خائن یا دشمن مردم نبودند. این‌ها فکر می‌کردند تمام مشکلات کشور از تحریم‌ها ناشی می‌شود.

*  دنیا فقط آمریکا و اروپا نیست.