به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۲۶، ۱۴۰۰

واکنش یک فعال سیاسی به انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی