به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۹۱

مصريان و ملل منطقه اين رويداد را تاريخى مى دانند

شرکت دهها ميليون مصرى در اولين انتخابات آزاد"جمهورى دوم"

اولين انتخابات مصر که از قبل، مردم اين کشور و ديگران برنده آن را نمى شناسند صبح روز چهارشنبه 23-5-2012 آغاز شد.
51 ميليون انسان مصرى حق دارند به پاى صندوقهاى راى بروند. آخرين نظرسنجى ها مى گويد که شانس 5 يا 6 نفر از مجموع 13 نفر بالاتر است.
صدها هزار مصرى تا ساعت مخابره خبر به حوزه هاى انتخاباتى مراجعه کردند. هزاران قاضى پيش از آغاز کار حوزه ها در اماکن راى گيرى حاضر شدند و نظارت خود را آغاز کردند. ناظران دعوت شده از کشورهاى ديگر، خبرنگاران و فيلمبرداران انواع رسانه ها از نقاط مختلف جهان نيز حضور دارند و بر ميزان شفافيت انتخابات مى افزايند.
در روزهاى گذشته نگرانى هايى نسبت به احتمال دست کارى انتخابات در ميان اقشارى از مردم وجود داشت. اما به نظر مى رسد با حضور احزاب مختلف و وجود آزادى مطبوعات و نيز تعادل و تقسيم قدرتها در جامعه، امکان دخالت به شدت پايين رفته است.
مصريان اين انتخابات را آغاز مرحله "جمهورى دوم" مى خوانند و مى گويند تفاوت اصلى جمهورى اول با جمهورى دوم در اين است که "پيروز انتخابات" را محفل حکومتى يا نظامى خاصى از قبل تعيين نمى کند و راى مردم تعيين کننده است.
ساعت 8 صبح به وقت محلى حوزه ها کار خود را شروع کردند. ليکن گزارشهايى نيز از بعضى مناطق بويژه در اسيوط و اقصر يا اکسور حاکى از آن بود که تاخيرهايى در آغاز راى گيرى صورت گرفت که ناشى از ايرادهاى قضات يا مشکلات اجرايى بود.
خبرنگار تلويزيون "العربيه" گزارش مى دهد که مشارکت مردم در اين انتخابات، وسيع و انبوه است و مردم در بعضى حوزه ها چندرديفه ايستاده اند. گروهى از مردم علاقه مند، پيش از وقت رسمى راى گيرى جلوى حوزه ها به انتظار ايستادند.اغلب کانديداها نيز مانند افراد عادى در صفوف انتظار ايستادند.
9339 حوزه انتخابات در مصر راى مى گيرند. پيش از اين مصريان مقيم خارج از کشورشان در انتخابات رياست جمهورى شرکت کردند.
14 هزار و 509 قاضى بر انتخابات رياست جمهورى مصر نظارت دارند که 1200 تن از آنان قاضى زن هستند.
گفتنى است دستگاه قضايى مصر حتى در دوران مبارک و روساى اسبق از استقلال نسبى و حسن شهرت خوبى برخوردار بوده است.
نخستين انتخابات رياست جمهورى مصر در 23 ژوئيه 1956 برگزار شد که در آن جمال عبدالناصر به عنوان دومين رئيس جمهور انتخاب شد. پيش از او سرلشکر محمد نجيب در پى به قدرت رسيدن "افسران آزاد" با کودتاى 23 ژوئيه 1952 عليه ملک فاروق زمام امور را بر عهده داشت.
پيش از انقلاب اخير انتخابات رياست جمهورى مصر در شکل رفراندوم برگزار مى شد و تنها يک نامزد داشت که نخست پارلمان بايد او را تاييد مى کرد و سپس در معرض آراى عمومى قرار مى گرفت.
جمال عبدالناصر سه بار، انور السادات دو بار وحسنى مبارک 4 بار نامزد چنين انتخاباتى بوده اند.
البته با تغيير اصل 76 قانون اساسى در فوريه 2005 انتخابات مستقيم با حضور چند نامزد مطرح شد. ليکن در مصر شايع شده بود که حسنى مبارک، پسر خود جمال مبارک را براى جانشينى خويش آماده مى کند.