به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۹۱


پیمان عارف به دادسرای اوین احضار شد

پیمان عارف فعال سیاسی، سردبیر ماهنامه توقیف شده ایرانمهر و عضو شورای دفاع از حق تحصیل توسط شعبه دوم دادسرای اوین (مقدس) احضار شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر طبق احضاریه‌ای که ساعتی پیش از طرف شعبه دوم دادسرای اوین (مقدس) به دست پیمان عارف، سردبیر ماهنامه توقیف شده ایرانمهر و عضو شورای دفاع از حق تحصیل رسیده 
 است، وی می‌بایست ظرف ۳ روز خود را به این دادسرای امنیتی معرفی نماید.
پیمان عارف که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ تاکنون ۴ بار بازداشت گردیده و از آخرین آزادیش در ۱۵ فروردین گذشته چند هفته بیشتر نمی‌گذرد.