به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۰۲، ۱۳۹۲

شعار معترضان برزیلی: 
برزیل به پا خیز 
پس از گذشت بيش از ده روز، همچنان صدهـا هزار نفر از مردم برزيل، خيابان‌هاي شهرهاي بزرگ را در تسخير خود دارند.
اعتراضاتي كه در روزهاي اول عليه افزايش هزينه حمل و نقل عمومي آغاز شد و هر چند دولت برزيل پذيرفت كه هزينه‌ها را افزايش نخواهد داد، اما حالا افزايش يافته و در شب‌هاي اخير تعداد معترضان به دو ميليون نفر هم رسيده است.

مخالفان انگار نه تنها قصد ترك خيابان‌ها را ندارند بلكه شعار اصلي‌شان «برزيل بپا خيز» شده است.
تاكنون دست كم يك نفر در جريان اين درگيري‌ها جان خود را از دست داده است. برزيل در حال حاضر ميزبان جام كنفدراسيون‌ها و سال آينده هم ميزباني جام جهاني فوتبال است.
معترضان مي‌گويند دولت ميلياردها دلار براي دريافت ميزباني جام كنفدراسيون‌ها و جام جهاني فوتبال هزينه مي‌كند در حالي كه در زمينه خدمات اجتماعي و بهداشت كمترين كمك را به شهروندان نمي‌كند.
لازم به ذكر است دعوت به برگزاري اين تظاهرات‌ها در برزيل نيز از طريق شبكه‌هاي اجتماعـــي انجام شده و هدف اوليه حضور يك ميليون نفر در خيابان‌ها بوده است.
ديلما روسف كه قبلا درخواست مذاكره با معترضان را داده بود، حالا ناگزير از تشكيل جلسات اضطراري دولت شده است.
روزنامه امريكايي نيويورك‌تايمز سرمقاله خود را به «بيداري اجتماعي در برزيل» اختصاص داده و در اين باره نوشته است: «تظاهرات‌هاي گسترده در هفته جاري كه در سرتاسر برزيل گسترش يافت موجب حيرت همگان شد، اما شايد چنين حيرتي نبايد به وجود مي‌آمد.» 

برزيل در خلال دهه‌هاي گذشته دستاوردهاي زيادي داشته كه از آن جمله مي‌توان به اقتصاد قدرتمندتر، برگزاري انتخابات‌هاي دموكراتيك، پول بيشتر و بذل توجه بيشتر به نيازهاي اقشار فقير جامعه اشاره كرد؛ اما چنانكه سرمقاله‌نويس اين روزنامه امريكايي مي‌نويسد هنوز هم شكاف‌هاي عميقي بين وعده‌هاي حزب حاكم چپ‌گراي برزيل و واقعيت‌هاي روزمره مردم وجود دارد.