به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۹۲

آب و خوراک زندان آلوده است

نامه خانواده حشمت اله طبرزدی
 به احمد شهید

آب و خوراک زندان آلوده است و زندانیان حق استفاده از کتاب برای مطالعه ندارند. با وجود زندانیان عقیدتی- سیاسی که به علت کهولت سن می بایست تحت درمان ویژه باشند، از مرخصی و انتقال آنها به بیمارستان مجهز خودداری می شود.زندانیان امنیتی از جمله آقای تفاح و سید کریم عزیزی با وجود وضعیت وخیم جسمی، همچنان در شرایط نابسامان و نامناسب نگهداری می شوند. جناب آقای احمد شهید سالهاست بهائیان دربند ، تنها به علت ابراز عقیده در شرایط غیر انسانی با احکام غیر قانونی تحت فشار هستند

جناب آقای احمد شهید گزارشگرعالی حقوق بشردر ایران
ضمن عرض تشکر و قدردانی از زحمات بی دریغ شما در راستای حق و حق خواهی برای تمام ملت ایران، بالاخص زندانیان و فعالان سیاسی، لازم دانستیم درخواست خود را مبنی بر دادخواهی حقوق بشری از شما و آن سازمان مربوطه تقاضا کنیم .
جناب احمد شهید، همانطور که مستحضر هستید، رفتار مسئولان زندان ، قاضیان دادگاههای انقلاب و قوه قضاییه ایران نسبت به زندانیان بشدت تحقیر آمیز و از نظر انسانی و حقوقی، برای خانواده ها، سازمان حقوق بشر و مجامع بین المللی غیر قابل قبول است. زندانیان بویژه زندانیان امنیتی- عقیدتی در زندان هایی که فاقد حداقل امکانات رفاهی ،امنیتی و بهداشتی و در یک جمله شرایط غیر انسانی است، زندگی سختی را میگذرانند. افراد در بند، سوای تحمل حکم های غیرقانونی می بایست تحت فشارهای گوناگون باشند. سالهاست در زندان رجائی شهر برای کنترل هرگونه ارتباط زندانیان با بیرون دستگاههای پارازیت با امواج سرطان زا نصب شده است، که این موضوع تا کنون به هیچ نحوی قابل پیگیری نبوده است. آب و خوراک زندان آلوده است و زندانیان حق استفاده از کتاب برای مطالعه ندارند. با وجود زندانیان عقیدتی- سیاسی که به علت کهولت سن می بایست تحت درمان ویژه باشند، از مرخصی و انتقال آنها به بیمارستان مجهز خودداری می شود.زندانیان امنیتی از جمله آقای تفاح و سید کریم عزیزی با وجود وضعیت وخیم جسمی، همچنان در شرایط نابسامان و نامناسب نگهداری می شوند. جناب آقای احمد شهید سالهاست بهائیان دربند ، تنها به علت ابراز عقیده در شرایط غیر انسانی با احکام غیر قانونی تحت فشار هستند.
مهندس حشمت اله طبرزدی با وجود بیماری قند و فشار خون، مجددا به زندان بازگردانده شده و حتی به خانواده ما، حق حداقلی که ملاقات حضوری و تلفن باشد، داده نمی شود.
جناب احمد شهید بزرگوار خانواده ما و دیگر فعالان حقوق بشر و آزادی خواهان در ایران، از شما می خواهیم، اینبار نیز همچون همیشه ، صدای تمام ملت ایران را ،که همانا خواست آزادی برای تمام فعالان حقوق بشری، اقلیتهای قومی و مذهبی با هر عقیده ای است
با سپاس فراوان خانواده مهندس حشمت اله طبرزدی
بیست و شش بهمن ماه  ۱۳۹۲ 
به مجامع بین المللی و سازمان های حقوق بشر برسانید