به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۱۵، ۱۳۹۲

تلاش برای لغو مجازات اعدام

بیانیه دوم فراخوان دهنگان کارزار لگام (لغو گام به گام اعدام)

مردم شریف و انسان دوست ایران، همراهان گرامی!
همدلی ها وهمراهی هایی که شما در پشتیبانی ازحرکت اجتماعی فراخوان لغوگام به گام مجازات اعدام درایران (کارزار لگام) نشان دادید، نه تنها عامل نیروبخش بسیارجدی و اثربخش برای ما تهیه کنندگان متن نخست این درخواست بود، بلکه به بیدارشدن وجدان شماری چشمگیر از نیروهای پشتیبان حفظ حرمت و کرامت جان وشان انسان نیز انجامید. ما از آغاز نیز خود را بخشی از این خواست انسانی جامعه ی خویش می دانستیم و بنابراین ماموریت ما همان بود که سرانجام به ناگزیر انجام دادیم؛ اما بی تردید درهمانجا که کار را شروع کردیم متوقف نخواهد ماند. اکنون پشتیبانیها ونیرو رسانی های شما وهمه ی آنانکه این آرزوی انسانی را متبلور کردند، به صورت حرکتی تازه ونوپا درآمده است که هنوز نهری از آن نهرهای پهناور است که باید به هم بپیوندند و به دریای امید و آرامش انسانی راه یابند.

این حرکت که می تواند به صورت درخواست های مکتوب، گردآوری امضا، فراخوان های مجازی، انواع خبررسانی ها، برگزاری همایش های مصلحانه، دفاع از لغو مجازات اعدام و انواع پیام رسانی های ابتکاری، درحوزه های اجتماعی، ادبی وهنری و جز آن ادامه یابد، هنوز به آنچنان توانی که همه ی ما انتظار داریم نرسیده است. انتظار ما این است که وجدانهای بیدار جامعه و گیرندگان پیام درون و انسانهای برخوردار از احساس همبستگی بشری بسیار بیش ازاین و به گونه ای اثربخش تر و پیگیرتر باورمندان به لغو مجازات اعدام را به تکاپوی عملی و نشان دادن خواست و آرمانشان دعوت کنند. بگذارید این پویش انسانی این بار نه به نام یکایک ما که خود را موظف به ایجاد جامعه ای آزاد، صلح آمیز و رها از خشونت، تجاوز و ستم می دانیم، بلکه به نام روح انساندوستانه همگانیمان، ثبت شود.

ما، با سپاس از همه ی پشتیبانیهای شما و با درخواست مداومت در کار لغو مجازات اعدام، بار دیگر براین باور خویش پا می فشاریم که گرفتن جان آدمیزادگان (هرچند که خطاکار باشند)، به هیچ رو درمان دردهایی که متاسفانه به صورت آسیبهای ویرانگر متوجه جوامع بشری، به ویژه جامعه ی ما، شده است نیست، بلکه عامل تشدیدکننده ی آن است. ازهمه مهمتر اینکه برقرار ماندن مجازات اعدام و شیوه های کور انتقامجویی می تواند به گونه ای نگران کننده به صورت ابزاری ابلهانه برای حذف فیزیکی مخالفان سیاسی و دگراندیشان در آید.
لغو مجازات اعدام را هم اکنون از درخواست لغو مجازات اعدام همه ی متهمان سیاسی و عقیدتی آغاز کنیم
در راه نجات جامعه مان از بدیها و کژیها از راه صلح و احترام به آزادی و جان آدمی بکوشیم
بابک احمدی، نویسنده و مترجم
سیمین بهبهانی، نویسنده و شاعر
جعفر پناهی، کارگردان و فیلم نامه نویس
علیرضا جباری، نویسنده و مترجم
فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و فعال سیاسی
پروین فهیمی، فعال حقوق بشر ـ مادر شهید سهراب اعرابی
اسماعیل مفتی زاده، فعال حقوق بشر
محمد ملکی، فعال سیاسی و رییس اسبق دانشگاه تهران
محمد نوری زاد، نویسنده و فیلمساز
برای پیوستن به کارزار لگام از طریق فرم زیر اعلام پشتیبانی خود را اعلام کنید
یا به صفحه کارزار لگام در فیس بوک بپیوندید و پیام، پشتیبانی، خبر و اقدامات عملی خود را به اطلاع کارزار برسانید.