به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۰۲، ۱۳۹۲

دکترمهدی مویدزاده عضو شورای مرکزی و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران درگذشت

تنها اوست که میماند

سال ها باید که تا یک سنگ اصلی زآفتاب
                                      لعل گردد دربدخشان یاعقیق اندریمن     

دکترمهدی مویدزاده عضو  شورای مرکزی و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران درگذشت.

او که اززمان تاسیس جبهه ملی توسط مصدق بزرگ تا امروز، به مدت بیش از شصت سال برای آزادی واستقلال و


اعتلای این مرزوبوم دراین سازمان تلاش کرده بود، صبحدم روزجمعه دوم اسفندماه ۹۲ به رحمت ایزدی پیوست.
مراسم تشییع پیکر پاک او روز یکشنبه چهارم اسفند ساعت هشت و نیم صبح ازمقابل بیمارستان مهر واقع درخیابان زرتشت برگزارخواهدشد.
                                                                                           تهران روابط عمومی جبهه ملی ایران
۲/ ۱۲/ ۹۲ 
           
       
 هیاًت تحریریه ی «احترام آزادی» این ضایعه را به خانواده ی مویدزاده، به یاران ملی خود، به دوستان آن زنده یاد و به ملت ایران تسلیت گفته برای همه ی دوستداران او آرزوی شکیبایی داریم.