به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۲

مرخصی علی رشیدی و محمود باقری از بند ۳۵۰ زندان اوین

علی رشیدی اقتصاددان و معاون اقتصادی بانک مرکزی در ابتدای انقلاب
 و  محمود باقری فعال صنفی معلمان به مرخصی آمدند
علی رشیدی                        محمود باقری 

به گزارش خبرنگار کلمه، علی رشیدی عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران که از روز ۲۴ دی جهت اجرای حکم ۲ سال حبس تعزیری به بند ۳۵۰ اوین منتقل شده بود، پس از ۲۲ روز شامگاه چهارشنبه به مرخصی آمد.
همچنین محمود باقری فعال صنفی معلمان دیگر زندانی سیاسی است که روز گذشته ۱۵ بهمن از بند ۳۵۰ به مرخصی آمده است.