به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۹۲

امضا و اعلام حمایت از نامه مردمی به رییس جمهور برای رفع حصر

اعظم طالقانی، نرگس محمدی و مینو مرتاضی نامه را امضا کردند 

ابه گزارش کلمه، اعظم طالقانی، نرگس محمدی و مینو مرتاضی از فعالان سیاسی که پیش از این نیز بارها به ضرورت رفع حصر تاکید کرده و پس از تولد جنبش سبز از همراهان و همدلان همیشگی خانواده های زندانیان سیاسی بوده اند، به خیل هزاران امضاکننده ای پیوسته اند که از رئیس جمهور، وفای به عهد در رفع حصر را خواستار شده اند.
این کمپین با هدف ایجاد فضایی برای بیان توقع و خواست مردمی از رییس جمهور و با سقف امضای ده هزار عدد راه اندازی شده بود اما تا یازده اسفند سالروز تولد میرحسین موسوی ادامه پیدا خواهد کرد.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، بیش از سه سال است که در شرایط سخت حصر به سر می برند و در انتخابات ریاست جمهوری، اغلب حامیان نفر پیروز در انتخابات بر رفع حصر آنها به عنوان یک مطالبه ملی در جهت افزایش همبستگی ملی تاکید می کردند.
اعظم طالقانی، دختر مرحوم آیت الله طالقانی که از مبارزان سیاسی پیش و پس از انقلاب بوده و در رژیم شاهنشاهی در زندان ها به سر برده است، پیش از این در یادداشتی برای رفع حصر نوشته بود: حال که مسئولین تصمیم گرفتند در چارچوب مصالح ملی و آینده نگری و عقلانیت مذاکرات بین المللی را ادامه دهند چه فرصتی از این بهتر که وضعیت خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی روشن شود و با آزادی آنان فرصت مناسبی را پیش روی خود در جامعه بین المللی ایجاد کنیم و شاهد یک نقطه عطف تاریخی باشیم. در حصر نگهداشتن چنین افرادی جز بهانه دادن به دست بهانه جویان هیچ بهره‌ای ندارد. بی‌تردید مسئولین محترم خوب می دانند که پایان بخشیدن به حصر آنان هزینه‌های نظام را کاهش خواهد داد و به دنبال آن خشونت و عصبیت نیز کاهش می یابد و برگ مثبتی برای نیل به اهداف آینده ورق خواهد خورد.
نرگس محمدی که خود پیش از این چند بار بازداشت و به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده، پیش از این در یادداشتی خطاب به مهدی کروبینوشته بود: این روزها شما در رنج بیماری هستید و این ایام بر شما سخت می گذرد و خوب می دانیم که تحمل درد بیماری در تنهایی و محرومیت چقدر دشوار است. توان و همت ما در همراهی با خانواده محترمتان بسیار اندک و ناچیز بوده و شرمسار از این بی همتی و ناتوانی هستیم. پیر در حصر امروز و مرد در قدرت دیروزکه یقین امروز قدرتمندتر از دیروزید، از همسر محترمتان شنیدیم که در چنین شرایطی در حصر هم نگران گرفتاران و قربانیان ظلم هستید و برایشان دعا می کنید.نه بهره مندی از قدرت حکومت و نه نبودن در آن،مانع همدردی شما با گرفتاران و زندانیان نشده و این نشان از صداقت شما دارد.