به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۹۲

اطلاعیه ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

در گذشت
دکتر مهدی مؤیدزاده
عضو هیئت اجرائی جبهه ملی ایران
با دریغ و درد بسیار از درگذشت دکتر مهدی مؤید زاده، عضو شورای مرکزی و هیئت اجرائی جبهه ملی ایران، که در روز جمعه دوم  اسفندماه در پی یک بیماری طولانی از میان ما رفت، باخبر شدیم.
دکتر مهدی مؤید زاده جامعه شناس و استاد دانشگاه بود. او که از نوجوانی و در
دوران دولت ملی دکتر مصدق در مبارزات نهضت ملی ایران حضور داشت با ورود به دانشگاه و از سرگیری جنبش دانشجویی از پیشگامان این جنبش و پایه گذاران سازمان دانشجویان دانشگاه تهران وابسته به جبهه ملی ایران بود.

در همه ی این دوران مبارزات جبهه ملی ایران او نیز همراه با دیگر زنان و مردان این سازمان بارها به اسارت زندان های دیکتاتوری برده می شد. پس از انقلاب نیز وی طعم  زندان های نظام جدید را چشیده بود.

به هنگام تحصیل در دانشگاه مهدی مؤید زاده که به عنوان شاگرد دکتر غلامحسین صدیقی از محضر او بهره می برد از دانشجویان مورد علاقه ی این استاد سختگیر جامعه شناسی بود که بعد ها نیز همواره قلم و دانش او را تحسین می کرد.

این عضو هیئت اجرائی جبهه ملی ایران، ضمن شرکت در امور سازماندهی، همّ خود را بیشتر در زمینه ی نظری و تعلیماتی که در ادوار اخیر مسئولیت آن را نیز خود به عهده گرفته بود صرف می کرد.
دکتر مؤید زاده مبارزی استوار، فروتن، صبور و باوفا بود که مورد مهر یاران و دوستان دور و نزدیک خود قرار داشت.
مجلس یادبود آن زنده یاد دروزچهارشنبه هفتم اسفندماه ٩٢ ازساعت۱۸/۳۰ تاساعت ٢٠ در مسجد جامع شهرک غرب واقع درمقابل مجتمع میلادنور برگذار خواهدشد
ما فقدان دردناکِ این مبارز برجسته و دیرپای جبهه ملی ایران را به خانواده ی محترم وی، به همه ی یاران جبهه ملی و نهضت ملی ایران، و به ملت ایران تسلیت گفته خود را در غم دوستداران وی شریک می دانیم.

دوشنبه، پنجم اسفندماه ۹۲
سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده