به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۹۲

بهشت، ويدئو کليپ جديد از گوگوش در حمايت از همجنس گرايی

گوگوش

در حمايت از همجنس گرايی

به مناسبت روز ولنتاين


بهشتTRANSLATION OF THE LYRICS:I AM AFRAID OF HAVING NOWHERE TO GO

I AM STILL AFRAID OF THIS FEELING BETWEEN USTHERE IS NO LIGHT AT THE END OF THIS TUNNEL. I KNOW THIS AS GOOD AS YOU DO. DON'T TELL ME WE HAVE TO QUIT THESE FEELINGS. YOU CAN'T STOP LOVING AND I CAN'T EITHER.

WE CAN'T GO BACK AND WE CAN'T OVERCOME THIS ONE WAY STREET. I KNOW TOO THAT THESE FEELINGS SHOULD NOT BE. BUT THEY JUST ARE.

I AM AFRAID OF THE DREAM THAT MAYBE THE BOTH OF US DREAMT. THAT WE BOTH HAVE CIRCLED ANTICLOCKWISE. WE HAVE TO LEAVE THIS WORLD. IT'S THE ONLY WAY TO BE FREE. BUT MAYBE EVEN HEAVEN IS NOT BIG ENOUGH FOR US. 

THERE IS NO LIGHT AT THE END OF THIS TUNNEL. I KNOW THIS AS GOOD AS YOU DO. DON'T TELL ME WE HAVE TO QUIT THESE FEELINGS. YOU CAN'T STOP LOVING ME AND I CAN'T STOP LOVING YOU.


بهشت،ويدئو کليپی جديد از گوگوش در حمايت از همجنس گرايی به مناسبت روز ولنتاين

از این بیراهه تردید، از این بن بست می ترسم
من از حسی که بین ما هنوز هم هست می ترسم
ته این راه روشن نیست منم مثل تو می دونم
نگو باید برید از عشق نه می تونی نه می تونم
نه می تونیم برگردیم نه رد شیم ازتو این بن بست
منم میدونم این احساس نباید باشه اما هست

دارم می ترسم از خوابی که شاید هر دومون دییدیم
از اینکه هر دومون با هم خلاف کعبه چرخیدیم
واسه کندن از این برزخ گریزی غیر دنیا نیست
نمیدونم ولی شاید بهشت اندازه ما نیست
ته این راه روشن نیست منم مثل تو می دونم
نگو باید برید از عشق نه می تونی نه می تونم
نه می تونیم برگردیم نه رد شیم ازتو این بن بست
منم میدونم این احساس نباید باشه اما هست