به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۹۲

عکس جالب : پرچم آمريكا در خاك ايران بر افراشته شد!


 پرچم آمريكا در خاك ايران پس از۳ دهه بر افراشته شد / نمايشگاه دام ، جزيره كيش ، ۲ اسفند ۱۳۹۲ (پارسینه)