به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۹۲

سخنگوي قوه‌ قضاييه درتوضيح تغيير وضعيت مهدي كروبيرفع حصر مهدی کروبی صحت نداردمحسنی اژه ای: انتقال مهدي كروبي از خانه امن وزارت اطلاعات به منزل شخصي‌اش به معناي رفع حصر نيست و هيچ تغيير سياست و رويه‌يي در رسيدگي به پرونده او رخ نداده است.


تغيير منزل كروبي از ابتدا تاكنون چندين‌بار اتفاق افتاده و موضوع جديدي نيست. بنده دو، سه بار تاكيد كردم كه هركس مرتكب جرمي شده باشد چه دستگير شده باشد يا خير، اگر توبه كرده و جبران كند از لحاظ شرعي و قانوني برخورد با او متفاوت خواهد بود حتي اگر دستگير شده باشد.

در سال ۸۸ فتنه عظيمي در كشور رخ داد و ظلم بزرگي به مردم و نظام شد و عده‌يي از افراد بي‌گناه كشته شدند و دشمن از اين فتنه حمايت كرد و كساني كه مرتكب اين مسائل شده‌اند بايد تاوان خود را پس بدهند.


مردم انتظار دارند با اين افراد برخورد شود و نظام ارفاق بزرگي به آنها كرده است و رافت زيادي نسبت به سران ‌فتنه به‌خرج داده است.

البته توبه و پشيماني مجرم مي‌تواند تغيير سياستي را در بررسي پرونده به وجود آورد و از لحاظ قانوني و شرعي با او برخورد ديگري مي‌شود.
توبه يكي از نعمت‌هاي خداست و هر كسي موفق به توبه نمي‌شود، چه بسا اجل مهلت براي توبه را فراهم نكند.
ان‌شاءالله ما در همه زمينه‌ها اگر خطايي كرده باشيم از اين نعمت الهي برخوردار شويم.