به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۹۲

اطلاعيه کانون نويسندگان ايران (در تبعيد)


درباره خاموشی منصور کوشان

منصور کوشان ، شاعر ، نويسنده و روزنامه نگار آزايخواه جهان تبعيد ما را بدرود گفت. 

کارنامه فرهنگی منصور کوشان در قلمروهای گوناگون ادب فارسی ارزنده و پربار است. او افزون بر انتشار دفترهای شعر و مجموعه های داستان و رمان، بويژه به اعتبار سر دبيری و انتشار مجله هايی چون دنيای سخن ، تکاپو و آدينه از چهره های سرشناس فرهنگ پويای روزگار ما بود.

منصور کوشان افزون بر اينها در شمار هموندان کانون نويستدگان ايران قرار داشت که در سال ۱۳۷۳ نامه سرگشادۀ "ما نويسنده ايم" را با جوهر شجاعت در اعتراض به سانسور و افشای چهره ضد فرهنگی نظام جمهوری اسلامی تهيه و منتشر کردند.

منصور کوشان در سال ۱۳۷۷ همزمان با آغاز قتل های سياسی زنجيره ای برای چند سخنرانی در اروپا به سر می برد که با قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوينده از همکارانش در "جمع مشورتی کانون نويسندگان ايران" از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، ناگزير از بازگشت به ميهن چشم پوشيد.

کتاب "حديث تشنه و آب" از منصور کوشان سندی دست اول و تاريخی از چگونگی طرح و تلاش جمهوری اسلامی برای پرتاب اتوبوس نويسندگان عازم ارمنستان است که در خارج از کشور انتشار يافته است.

منصور کوشان پانزده سال اخير از عمر پربار ۶۵ ساله اش را در نروژ گذراند. و هرگز از تلاش های فرهنگی و هنری باز نايستاد. و افزون بر فعاليت در کانون نويسندگان ايران و انجمن قلم "در تبعيد" در "خانه آزادی بيان " که به ابتکار خود سامان بخشيده بود خستگی ناپذير کوشا بود.

کانون نويسندگان ايران در تبعيد خاموشی منصور کوشان را به خانواده محترم کوشان و خاندان بزرگ فرهنگ و ادب پويای ميهن در بندمان تسليت می گويد.

کانون نويسندگان ايران (در تبعيد)