به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۱۹، ۱۳۹۵

سرلشکر باقری رسما هدایت ستاد کل نیروهای مسلح را در دست گرفت / عکس