به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۱۳، ۱۳۹۵

سه محیط بان طی یک هفته کشته شدند... / کاریکاتور

  سه محیط بان طی یک هفته کشته شدند...
کاریکاتور از مانا نیستانی / ایران وایر