به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۱۳، ۱۳۹۵

با پروفسور آیت الله گندمکار آشنا شوید! (تصویر)

عضو هیئت علمی دانشگاه گوتینگن آلمان!!