به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۲۳، ۱۳۹۵

از زبان خودشان، بهانه! (گفت و شنود کیهان)

دنیا دو روزه!
گفت: معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفته است «دولت از 9 ماه قبل در جریان فیش‌های حقوق نجومی بود»!
گفتم: پس چرا برای مقابله با آن هیچ اقدامی نکردند؟!


گفت: ایشان می‌گوید، ابتدا وزیر اقتصاد موضوع را در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح کرد و بعد از چند ماه در هیئت دولت مطرح شد و بعد قرار شد ایشان دستورالعملی را به هیئت دولت بیاورد، بعد از چند ماه که دستورالعمل آماده شد، نواقصی داشت که قرار شد برطرف شود و... که یکدفعه ماجرا در رسانه‌ها مطرح شد!گفتم: خب! اگر دولت در جریان بود و می‌خواست برخورد کند، پس چرا وقتی ماجرای حقوق‌های نجومی در رسانه‌ها مطرح شد، برخی وزرا و دولتمردان با صراحت آن را انکار کردند و رسانه‌ها را به دروغگوئی متهم نمودند و گفتند این حقوق‌های نجومی از شیر مادر هم برای مدیران حلال‌تر است! و...؟!گفت: من که حسابی گیج شدم! این دیگه چه جور استدلال و بهانه‌ای است؟!گفتم: چه عرض کنم؟! به یارو گفتند چرا روزه نمی‌گیری؟ گفت روزه به مسافر واجب نیست و ما در دنیا مسافر هستیم! گفتند، خب! قصد 10 روزه کن! گفت؛ نمیشه، آخه از قدیم و ندیم گفته‌اند دنیا دو روزه! چطوری قصد ده روز کنم؟!