به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۰۹، ۱۳۹۵

پيوستن به صف منتقدان

جودي فاستر در آستانه برگذاري مراسم اسكار به صف چهره‌هاي هاليوودي منتقد ترامپ و نگران امريكا پيوست. 

اين بازيگر معروف جهاني صبح روز شنبه در گردهمايي مخالفان ترامپ شركت كرد و در سخنراني هم از اصغر فرهادي حمايت كرد و هم در مخالفت با رفتار و قوانين تازه ترامپ گفت: 
«امروز فردي در كاخ سفيد نشسته و تصور مي‌كند كه اين كاخ متعلق به او است، اما اشتباه مي‌كند، چون كاخ سفيد متعلق به همه مردم است. 
متاسفانه امروز قوانيني تصويب مي‌شود كه باعث نژادپرستي و شكاف بين مردم و فرهنگ‌ها مي‌شود و ما بايد در مقابل اين قوانين متحد شويم و به سمت استقلال و آزادي حركت كنيم. 
نبايد بگذاريم اين قوانين در خاك امريكا تصويب و اجرا شود و باعث شود تا ما از ديگر ملت‌ها جدا شويم».

با اين گردهمايي و حضور ستارگان هاليوودي در جبهه منتقدان ترامپ پيش‌بيني مي‌شود كه در مراسم اسكار، يكي از سياسي‌ترين مراسم سينمايي اين سال‌ها اتفاق بيفتد و سخنراني ستارگان و راي‌هاي آكادمي اسكار، پيامي ديگر براي مخالفت با ترامپ باشد.  
تا امروز ستارگان بسيار زيادي از اهالي هاليوود در مراسم‌هاي مختلف اعتراض به ترامپ شركت كردند و از او خواستند تا در سياست‌هايش تغيير رويه دهد.