به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مرداد ۲۱، ۱۳۹۶

عکس روز، جشنوارهً انگور هرات

در هرات، بیش از ١٠٠ نوع مختلف انگور به عمل می‌آید.