به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۹۶

رأي مثبت اعضاي حزب سوسيال‌دموکرات به دولت ائتلاف بزرگ

آنگلا مرکل
پاياني خوش براي مركل
بيش از پنج ماه از انتخابات پارلماني آلمان مي‌گذرد، اما در نهايت روز گذشته مهم‌ترين گام در راستاي تشکيل دولت ائتلافي آلمان برداشته شد و به‌اين‌ترتيب به بحران تشکيل دولت در آلمان خاتمه داد.
به گزارش دويچه‌وله، بر اساس آمار‌های منتشرشده، حدود ۲۴۰ هزار نفر از اعضاي حزب سوسيال‌دموکرات به مشارکت اين حزب در ائتلاف حکومتي رأي مثبت دادند. اين رقم بيش از ۶۶ درصد از شمار اعضايي است که در اين رأي‌گيري شرکت کرده بودند.
۱۲۳ هزار عضو نيز به حضور حزب سوسيال‌دموکرات در دولت جديد آلمان رأي منفي داده‌اند. رأي‌گيري از اعضاي حزب سوسيال‌دموکرات آلمان بر سر سرنوشت دولت ائتلافي اين کشور بود. پس از شکست مذاکرات اتحاد دو حزب سوسيال مسيحي و دموکرات مسيحي آلمان با حزب سبزها و دموکرات آزاد، تشکيل ائتلاف بزرگ حکومتي مجددا موضوعيت يافته بود.

پس از انجام مذاکرات ميان اتحاد دو حزب سوسيال مسيحي و دموکرات مسيحي با حزب سوسيال دموکرات و توافق رهبران اين احزاب بر سر تشکيل دولت ائتلاف بزرگ، تصميم نهايي منوط به نظر اعضاي حزب سوسيال‌دموکرات شد.

رأي‌گيري پستي از اعضاي حزب سوسيال‌دموکرات آلمان جمعه گذشته به پايان رسيده بود. نامه‌هاي رسيده به دفاتر حزب يك روز بعد به مرکز اين حزب در برلين حمل و کار شمارش آنها همان روز آغاز شد. نتيجه اين رأي‌گيري تنها زماني مي‌توانست براي تعيين سياست حزب سوسيال‌دموکرات معتبر باشد که حداقل ۲۰ درصد از اعضا در آن مشارکت کرده باشند.

ميزان مشارکت اعضا در اين رأي‌گيري بيش از ۷۸ درصد بود. فولکر بوفير، عضو بلندپايه حزب دموکرات مسيحي آلمان، نتيجه اين رأي‌گيري را «روزي خوب براي مردم کشورمان و نتيجه‌اي مثبت براي آينده آلمان» توصيف کرد، اما مرکل حالا با چالش‌هاي زيادي، ازجمله مخالفت‌هاي حزب «آلترناتيو براي آلمان» يا AfD روبه‌روست.

اين حزب که مخالف سياست مهاجرپذيري آنگلا مرکل است، براي اولين‌بار توانست با به‌دست‌آوردن ۱۲ درصد آرا به پارلمان راه پيدا کند و اکنون بزرگ‌ترين حزب مخالف دولت را تشکيل مي‌دهد.