به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۹۶

از زبان خودشان!


شیر آب!(گفت و شنود کیهان)


گفت: آقای رئیس‌جمهور گفته است؛ برخی تصور می‌کنند برجام شاه‌کلیدی است که می‌تواند هر قفلی را بگشاید و این در حالی است که برجام «شاه‌کلید» نبوده و تنها یک کلید است!


گفتم: ولی قبلا که گفته می‌شد برجام فتح‌الفتوح است! معجزه قرن است! تسلیم قدرت‌های بزرگ در مقابل ایران است! آفتاب‌تابان است! اقتصاد را شکوفا می‌کند! سرمایه‌ها را به کشور سرازیر می‌کند! در اولین روز اجرا همه تحریم‌ها را لغو می‌کند! و...‌!!


گفت: و ده‌ها خاصیت بزرگ دیگر هم برای برجام ذکر می‌کردند که فهرست آنها هم مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود!
گفتم: ...که اگر صحت داشت، شاه‌کلید که سهل است بلکه الان برجام باید پدر‌جد شاه‌کلید باشد! 
گفت: چه عرض کنم، حتی می‌گفتند آب خوردن مردم هم به برجام مربوط است!
گفتم: دانش‌آموزی سر کلاس به معلمش گفت؛ آقا اجازه! برم دم شیر آب بخورم و برگردم؟ و آقا معلم اجازه داد، اما دانش‌آموز رفت و فردا برگشت، معلم با عصبانیت گفت؛ مگر قرار نبود بری دم شیر آب و آب بخوری و برگردی؟ پس چرا برنگشتی؟ و دانش‌آموز گفت؛ آقا اجازه؟ منظورم شیر آب خونه خودمون بود!