به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۰۷، ۱۳۹۷

عکس روز، نظامیان آمریکایی با دونالد و ملانیا در عراق

 عکس یادگاری جشن کریسمس در کنار نظامیان در عراق