به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۰۶، ۱۳۹۷

ایران آزاد، ماهنامه جبهه ملی ایران - هلند، شماره ۷۳ ـ دی ماه ۱۳۹۷ منتشر شد


از طرف دبیرخانه جبهه ملی ایران ــ هلند، شمارهً دی ماه مجله «ایران آزاد» روی شبکه اینترنت قرار گرفت.
در این شماره گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد کشتارهای سال ۶۷ منتشر شده است.
در فهرست مطالب این شماره در آغاز ماهنامه ایران آزاد، علاوه بر بیانیه و اعلامیه های جبهه ملی ایران ــ تهران، مطالب جالبی از هاشم خواستار، دکتر منصور بیات زاده، بابک داد، محبوبه باطبی، عبدالستار دوشوکی، حبیب ساعی، احمد شاملو و دیگران به چشم می خورد.

آدرس اینترنتی مجله «ایران آزاد» :