به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، دی ۰۳، ۱۳۹۷

تابلوهای خیابان «محمد مصدق» تهران با رنگ مخدوش شد / عکس روز

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گزارش داد که «تمام تابلوهای خیابان محمد مصدق، مخدوش شده است».