به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، دی ۰۱، ۱۳۹۷

اسب بخار! (گفت و شنود کیهان)

گفت: سایت اصلاحاتچی انتخاب و یک روزنامه زنجیره‌ای به روال همیشگی مطالب کیهان را تحریف کرده و نوشته‌اند کیهان پیش‌بینی کرده بود ترامپ از برجام خارج نمی‌شود ولی در یادداشت اخیرش ‌اشاره کرده که خارج شد!
گفتم: ولی در یادداشت کیهان با ارائه سند آمده بود که خروج ترامپ از برجام بعد از آن صورت گرفت که دولت به موگرینی قول داد، اگر آمریکا هم از برجام خارج شود، ایران از آن خارج نمی‌شود.

گفت: این دقیقا همان پیش‌بینی کیهان بود که گفته بود ترامپ هرگز حاضر نیست سند طلایی برجام را که مفت و مجانی به دست آورده است، از دست بدهد. و حالا که مطمئن شده سند طلایی برجام حتی با خروج آمریکا هم باقی می‌ماند، باید خیلی احمق باشد که از آن خارج نشود. 

گفتم: با این حساب، دولت علاوه بر امتیازات مفتی که به آمریکا داده است، راه نادیده گرفتن وعده‌های نسیه را هم برای ترامپ 
باز کرده است. 

گفت: این سایت‌ها و روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلا می‌دانند که روزنامه و سایت و رسانه چیست؟!

گفتم: یارو در سرمای زمستان اسب درشکه‌ای را دید که از دهانش بخار بیرون می‌آید. از درشکه‌چی پرسید؛ این اسب بخار که در کتاب‌ها نوشته‌اند همین است؟!