به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۲۹، ۱۳۹۷

تسلیت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

 به مناسبت درگذشت  بانو ملک طباطبایی همسر مرحوم مهندس بازرگان

سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق ـ درگذشت بانو ملک طباطبایی همسر مرحوم مهندس بازرگان را به خانواده محترم بازرگان و اعضاء و هواداران «نهضت آزادی ایران»، تسلیت می گوید.


هیئت اجرایی سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
سه‌شنبه  ۲۷ آذر ١٣٩٧ -  ١٨ دسامبر ٢٠١٨ 

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com
ois@ois-iran.com