به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، دی ۱۰، ۱۳۹۷

متهم طلبکار، علیرضا کفایی

آقای علم الهدی شما خود یک پای فتنه اید
آقای علم الهدی فرار به جلویش نیز تکراری است و نمی داند یا مهر بر دلش زده شده که بیاد نمی آورد در ۶ دیماه سال گذشته، یکی از متهمین اصلی اغتشاش بود و الحمد لله با بصیرت مردمی، ترکشها به خود او و یاران بالا و پائینش اصابت کرد و مردم به دلخواه او شعار ندادند بلکه دردهای خود را فریاد زدند و نه روحانی که روحانیت را بازخواست نمودند.

علیرضا کفایی
آنان که در ۶ دیماه ۸۸ متهم هستند و یا آمر هستند با گذشت ۹ سال از آن حادثه شوم هر بار خود را در مظان اتهام می بینند و سعی بر تبرئه خود دارند اما جنایت در آن زمان به حدی بود که هر چه بیشتر برای گریز از آن تلاش کنند بیشتر در باتلاق فرو می روند.
در تمام این سالها خود را با بصیرت معرفی و مخالفان را بی بصیرت و خواص بی بی بصیرت دانسته اند و اوج بصیرت خود را نیز ۹ دیماه می دانند، حال آنکه گذشت زمان خلاف آن را اثبات کرده؛ از دولتی که آلوده به انواع مفاسد بود گرفته تا خواصی که از آن حمایت بی دریغ داشتند و حتی خواب امام زمانی برایش ساخته و پرداخته می کردند و اطاعت از آن را اطاعت از خدا می دانستند و امروز بدون آنکه از حمایتهای خود عذر تقصیر بیاورند و تاسفی نشان دهند، رئیس آن دولت را منحرف می خوانند و با آنکه یاران آن دولت مرتکب جرم و مفسده و دزدی شده و در زندانند با پرروئی خود را با بصیرت می دانند.
آقای علم الهدی خود متهم این سالهاست و باید پاسخگو باشد نه اینکه طلبکارانه هر رطل و یابسی ببافد و از فتنه بگوید. او می‌تواند لااقل سکوت کند اما وجدان و ضمیرش هر دم او را به صحنه باز می گرداند و در نزدیکی عاشورای ۸۸ به محکمه می کشاند.
فرافکنی می کند که می گوید: «….سال ۸۸ فتنه به دست کسی اجرا شد که در مقطعی نخست وزیر کشور و مورد تایید امام راحل بود و این نشان دهنده لزوم بصیرت در خواص است…» از او باید پرسید شما چه بصیرتی داشتید که دزدان را به قدرت رساندید؟
نخست وزیر امام بی بصیرت بود که پیش بینی هایش از آینده مسجل شده؟ مردم را چه فرض کرده اند این جماعت که هر آنچه شایسته خودشان است به پاکان نسبت می دهند؟ پشت قدرت سنگر گرفتن و شلیک به یاران امام کردن هنر نیست که اگر زبانی خواست بر انتقاد باز شود دل لرزان شود؛ و البته به او پاسخ داده می شود.
می گوید: «……فتنه تنها مربوط به سال ۸۸ نبود و امروز نیز وجود دارد و افرادی که با رهبری زاویه دارند به دنبال توطئه هستند تا به منافع سیاسی و اقتصادی خود در جامعه دست یابند و در این مسیر کار را تا جایی پیش می برند که از اقلیت بی دین و لائیک کشور برای رسیدن به هدفشان استفاده کنند….»
آقای علم الهدی فرار به جلویش نیز تکراری است و نمی داند یا مهر بر دلش زده شده که بیاد نمی آورد در ۶ دیماه سال گذشته، یکی از متهمین اصلی اغتشاش بود و الحمد لله با بصیرت مردمی، ترکشها به خود او و یاران بالا و پائینش اصابت کرد و مردم به دلخواه او شعار ندادند بلکه دردهای خود را فریاد زدند و نه روحانی که روحانیت را بازخواست نمودند.
آقای علم الهدی خود یک پای فتنه است و دلسوزان نظام و انقلاب را متهم می کند، او خود متهم است و باید حساب پس دهد. بنای بر اثبات و یا نسبت دادن جرمی نیست ولی کسانی در پیشگاه ملت متهم و مظنونند مانند آقای علم الهدی و در رقم زدن مصیبتهای امروز شریکند؛ و بهتر است بجای این همه فرافکنی و متهم کردن دیگران؛ خصوصاً آنانکه امتحان پس داده اند و این روزها را بدرستی پیش بینی کرده اند، جوابگو باشند.
منبع: سایت کلمه