به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، دی ۰۸، ۱۳۹۷

حسن خمینی: هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم

حسن خمینی 
حسن خمینی با اشاره بر اینکه زیربنای یک جامعه، احساس رضایت مردم است، گفته است: 

«باید قواعد رفتار انسان‌ها و علل سقوط و ثبوت را به دست بیاوریم و در زندگی رعایت کنیم، هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگران بروند. اگر قواعد را رعایت نکنید، عرصه را از شما می‌گیرند.»

به گزارش جماران، حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در مراسمی در حسینیه جماران، درباره فروپاشی یک حکومت سخن گفته و افزوده است: «باید از روزی ترسید که جایگاه‌ها به هم بریزد و نقش‌ها دگرگون شود.»