به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، دی ۰۳، ۱۳۹۷

سخنرانی «دکتر حسین موسویان» رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

هفتاد سال پایداری
در آیین خاکسپاری شادروان حسین شاه حسینی ( ۵ دی ماه ۱۳۹۶ خورشیدی)
«شاه‌حسینی یک مصدقی خالص بود»
دکتر حسین موسویان: شاه‌حسینی مانند دکتر مصدق مخالف اختلاط دین و دولت بود
او با وجود اینکه متدین بود پس از گرز ناحق ارتداد همچنان به راه جبهه ملی و مصدق بود. 

هفتاد سال پایداری