به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۰۶، ۱۳۹۷

خاطره‌ای به مناسبت مرگ هاشمی شاهرودی

احمد زیدآبادی نوشت:
سید محمود هاشمی شاهرودی هنگام انتصابش به ریاست قوۀ قضائیه اعلام کرد که خرابه‌ای را به ارث برده است.

این جمله در آن زمان بسیاری را نسبت به انجام اصلاحات بنیادی در دستگاه قضایی کشور امیدوار کرد و روزنامه نگاران از جمله من، نقد عملکرد قوۀ قضائیه به قصد اصلاح آن را در دستور کارمان قرار دادیم. 

با این حال، یکی از اتهام های من در پروندۀ سال ۱۳۷۹ تخریب قوۀ قضائیه بود.

در جریان دادگاه، وقتی که سعید #مرتضوی با استناد به برخی انتقادات من از قوۀ قضائیه ، آنها را مصداق تبلیغ علیه نظام دانست، در دفاع از خود به سخن آقای شاهرودی اشاره کردم و گفتم؛ اگر نقدهای من علیه دستگاه قضایی تبلیغ علیه نظام است پس سخن رئیس قوۀ قضائیه در مورد اینکه خرابه‌ای را به ارث برده است، مصداق چیست؟ 

مرتضوی از این پاسخ برآشفت و گفت:
"منظور حضرت آیت‌الله شاهرودی ساختمان‌های قوۀ قضائیه بوده است!!"