به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۰۶، ۱۳۹۷

ترانه‌ای تقدیم به کارگران نیشکر هفت تپه

که برای آزادی اسماعیل بخشی ایستادگی می کنند.

ترانه‌ای تقدیم به کارگران نیشکر هفت تپه