به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۰۹، ۱۳۹۷

شنبه ۸ دی؛ تجمع اعتراضی خانواده های کارگران بازداشتی شرکت فولاد اهواز

تجمع اعتراضی خانواده های کارگران مقابل استانداری خوزستان