به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، دی ۱۰، ۱۳۹۷

فیلم منتشر نشده خامنه‌ای در مورد موسوی، هاشمی و خاتمی در سال ۸۸

خامنه‌ای در مورد موسوی، هاشمی و خاتمی «فیلم» 
خاتمی ، کروبی ، موسوی 
فیلم