به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۹۸

همایون شجریان و سهراب پورناظری

تصنیف ایران من 
همایون شجریان و سهراب پورناظری
ای مادرم ایران زمین / آغاز تو پایان تویی
بر دشت من باران تویی / در چشم من تابان تویی


دور از تو بادا اهرمن
ایران من ایران من ایران من ایران منآوازهمایون شجریان

تصنیف ایران من

آواز خوانی در شبم
سر چشمه ی خورشید تو
یار و دیار و عشق تو
سرچشمه ی امید تو
ای صبح فروردین من
ای تکیه گاه اخرین
ای کهنه سرباز زمین
جان جهان ایران زمین
ای در رگانم خون وطن
ای پرچمت ما را کفن
دور از تو بادا اهرمن
ایران من ایران من ایران من ایران من
ای در رگانم خون وطن
ای پرچمت ما را کفن
دور از تو بادا اهرمن
ایران من ایران من ایران من ایران من
ای داغ دیده باز گو
بلخ و سمر قندت چه شد
صد ها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد
از خون سربازان تو
گل گون شده رویت وطن
ای سرو سبز بی خزان
ای مهر تو در جان و تن
ای مادرم ایران زمین
اغاز تو پایان تویی
بر دشت من باران تویی
در چشم من تابان تویی
ایران من ایران
آن مهر جاویدان تویی
ای در رگانم خون وطن
ای پرچمت ما را کفن
دور از تو بادا اهرمن
ایران من ایران من ایران من ایران من
ای در رگانم خون وطن
ای پرچمت ما را کفن
دور از تو بادا اهرمن
ایران من ایران من ایران من ایران من
در ظلمت تاریک شب
مرغ سحر خوان منی
در حصر هم آزاده ای
تنها تو تنها تو تنها تویی
جان منی
اینجا صدایی روشن است
در اسمان پیچیده است
گویی لبانت را خدا
روز ازل بوسیده است
ای مرغ حق در سینه ات
با شور خود بیداد کن
اواز خوان شب شکن
بار دگر فریاد کن
ظلم ظالم جور صیاد
اشیانم داده بر باد
ای خدا ای فلک ای طبیعت
شام تاریک مارا سحر کن
ای خدا ای فلک ای طبیعت
شام تاریک مارا سحر کن
ای مادرم ایران زمین
اغاز تو پایان تویی
بر دشت من باران تویی
در چشم من تابان تویی
ایران من ایران
آن مهر جاویدان تویی
ای در رگانم خون وطن
ای پرچمت ما را کفن
دور از تو بادا اهرمن
ایران من ایران من ایران من ایران من
ای در رگانم خون وطن
ای پرچمت ما را کفن
دور از تو بادا اهرمن
ایران من ایران من ایران من ایران من