به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۹۹

ابراهیم رئیسی خواستار رسیدگی به "جنایات هولناک آمریکا" در یک دادگاه بین المللی شد

ابراهیم رئیسی، رئیس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه سیزدهم خرداد ماه در حاشیه "رزمایش برکت امام خمینی" از رسیدگی به "جنایات هولناک آمریکا" در یک دادگاه بین المللی عادل پشتیبانی کرد و با اشاره به ناآرامی های جاری در این کشور گفت : 
"آنچه پلیس آمریکایی نسبت به رنگین پوست و سیاه پوست آمریکایی انجام داد، آمریکای بی نقاب است."

رئیس قوۀ قضائیه ایران در ادامه خواستار پاسخگویی "نظام سلطۀ آمریکا در مقابل افکار عمومی" شد و افزود : "اگر دادگاه بین المللی عادلی در دنیا وجود داشت، امروز باید آمریکا را برای جنایات هولناکی که نسبت به جهان و مردم خود انجام داده محاکمه می کرد." ابراهیم رئیسی در پایان ابراز اطمینان کرد که "سرنوشت آمریکایی ها، سرنوشت حتمی فنا است."

رئیس قوۀ قضائیه ایران یکی از سه عضو کمیته ای است که به دستور روح الله خمینی در سال  ١٣٦٧ جهت اعدام مخفیانۀ هزاران زندانی سیاسی تشکیل شد پیشتر محاکمه شده بودند و محکومیت های خود را در زندان های ایران سپری می کردند.

ناآرامی ها و اعتراض های جاری در آمریکا علیه اقدام نژادپرستانۀ پلیس این کشور، حکومت های ایران و چین را که منظماً به نقض حقوق بشر متهم می شوند، به منتقدان سرسخت دولت آمریکا و مدافعان مردم این کشور علیه "تبعیض و نابرابری" بدل کرده اند.

سخنگوی وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، عباس موسوی، در پیامی به زبان انگلیسی خطاب به مردم آمریکا گفت که "جهان فریاد تظلم خواهی آنان را شنیده و در کنار مردم آمریکا ایستاده است."

همبستگی جمهوری اسلامی با اعتراض های خیابانی در آمریکا همزمان است با آخرین سخنان وزیر کشور جمهوری اسلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی، که هفت ماه پس از سرکوب اعتراض های خیابانی آبان ماه در ایران عاقبت تلویحاً اعتراف کرد که ٢٤٠ نفر در این اعتراض های کشته شدند، هر چند سازمان عفو بین الملل شمار شناسایی شدۀ کشته شدگان این اعتراض ها را بیش از ٣٠٠ نفر و "رویترز" دست کم ١٥٠٠ نفر اعلام کرده است.