به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۹۹

تولد محمدرضا شجریان

اول مهر زادروز خسرو آواز استاد شجریان مبارک

 به دامنت نرسد دست کس که جلوهٔ ناز / تو را به بام فلک برد و نردبان برداشت!

نقاشی از شهاب جعفرنژاد

با حضور از چپ براساس حرکت عقربه ساعت: ه.الف. سایه، ناظری، کلهر، همایون شجریان، زنده یاد پرویز مشکاتیان، لطفی، فریدون مشیری، حسین علیزاده بالای خیال رویایی جمع شدن در زادروز شجریان