به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، شهریور ۲۸، ۱۳۹۹

گل‌باران مزار نوید افکاری

سرود ای ایران، ای مرز پرگهر در روستای سنگرـ شیراز 
  پهلوان نوید افکاری (فیلم)

گل‌باران مزار نوید افکاری