به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۹۹

بازگشت همه به سوی اوست

  سازمان اصناف و بازاریان جبهه ملی ایران

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت آقای حاج مرتضی زندی ، از پیروان راه مصدق و از اعضای پر سابقه جبهه ملی ایران در بازار تهران را به اطلاع می رسانیم .

مراسم بزرگداشت آن زنده یاد به شرایط مقتضی در آینده موکول می گردد . ما درگذشت آن راد مرد وطن خواه را به خانواده ایشان و به همه ی اعضاء و طرفداران جبهه ملی ایران تسلیت می گوییم .

بیست و چهارم شهریور ماه 1399 

از طرف سازمان اصناف و بازاریان جبهه ملی ایران

مرتضی افشار – فرهاد بیشه ای – محسن تاج – مسعود توانگر – حسین حداد نژاد – علی حسینیون – محمد خلیل نیا – مهدی خلیل نیا – حسین ریاحی – محسن زمانی – حمید زند – محمود رضا شاه حسینی – محمد شیری – سالار غضنفری – اصغر فنی پور – محمود فیض پور -علی کمالی – مسعود ملکی – مجتبی موسوی – فرهاد همتی