به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۰۴، ۱۳۹۹

برنامه صفحه آخر با اجرای مهدی فلاحتی

 قتل نوید افکاری به دستور علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی انجام شد