به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۹۲

مصدق در دادگاه نظامی شاه


صحنه ای از نمایش مصدق در دادگاه نظامی

 «به من گناهان زیادی نسبت داده‌اند ولی من خودم می‌دانم که یک گناه بیشتر ندارم و آن این است که تسلیم تمایلات خارجیان نشده و دست آنان را از منابع ثروت ملی کوتاه کرده‌ام»  
دکتر محمد مصدق

 
صحنه ای از نمایش مصدق در دادگاه نظامی