به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۹۳

درگذشت اکبر خرازیپیشکار دکتر مصدق 
در تهران درگذشت.

میزان: اکبر خرازی، پیشکار دکتر مصدق و یار و همراه یاران دکتر مصدق در تهران درگذشت.

به گزارش میزان خبر، این دوستدار و همراه دکتر مصدق که در سالهای متمادی با حضور پر رنگ خود در برنامه‌های مختلف حاضر می‌شد، ساعاتی پیش در تهران درگذشت.


پیکر او روز دوشنبه ساعت ۹ صبح تاریخ ۹۳/۱/۱۱ ازمحل غسالخانه بهشت الزهرا به طرف قطعه ۳۱۰ تشییع می‌شود.
میزان خبر درگذشت این مرحوم را به خانواده و دوستان او تسلیت می‌گوید.