به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۹۲

شهره و شهرام صولتی - پنجره ها

 شهره و شهرام صولتی


 پنجره ها

 عمر دو روزه ما ارزش غم نداره
باخته کسی که هر روز غم روی غم می زاره

به شادی چلچله اومد رو سقف ایوون
خوش خبر قاصدک اومد دوباره مهمون


 پنجره ها

پنجره ها رو واکن عشق بیار به خونه
تا که قناری عشق بخونه عاشقونه

غما رو رها کن به فردا نگاه کن
عشق و صدا کن عشق و صدا کن

پنجره ها رو وا کن تا که بتابه خورشید
تا بزنه جوونه گلهای سرخ امید

غما رو رها کن به فردا نگاه کن
عشق و صدا کن عشق و صدا کن

سپیده سر زده از پس کوه بلند
تو مثل شقایق به روی دنیا بخند

عمر دو روزه ما ارزش غم نداره
باخته کسی که هر روز غم روی غم می زاره

به شادی چلچله اومد رو سقف ایوون
خوش خبر قاصدک اومد دوباره مهمون

عمر دو روزه ما ارزش غم نداره
باخته کسی که هر روز غم روی غم می زاره

ای که تو چشمات رنگ بهاره
بودن با تو عمر دوباره

معنی هستی توی نگاته
زندگی بی عشق فایده نداره

وقتی یک دونه گندم می شه هزارتا دونه
وقتی رو شاخه عشق پر شده از جوونه


وقتی خدای عالم عاشق عاشقونه
وقتی پرستو با عشق می سازه آشیونه


پنجره ها رو واکن عشق بیار به خونه
تا که قناری عشق بخونه عاشقونه


غما رو رها کن به فردا نگاه کن
عشق و صدا کن عشق و صدا کن