به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۹۳

پانزده هزار یورو جریمه

برای انتشار تصاویر هولاند و جولی 
جولی جایبه هنرمند فرانسوی داشتن رابطه عاشقانه با اولاند را منکر نمی شود اما از اینکه مجله ای به محیط زندگی خصوصی او وارد شده شکایت کرده است. فرانسوا اولاند ترجیح داده که علیه مجله شکایت نکند.
وکیل جولی جایبه، بازیگر فرانسوی، روز جمعه 28-3-2013 اظهار داشت :"دادگاهی در فرانسه روز پنجشنبه با صدور حکمی، مجله "كلوزيه" را به پرداخت 15 هزار یورو، معادل 20 هزار دلار به جولی به دلیل نشر تصاویری از رابطه عاشقانه این هنرمند با فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، محکوم کرد.

تصاویری که مجله "کلوزیه" در هفت صفحه در تاریخ 10 ژانویه منتشر کرد، نشان می دهد که جایبه شب هنگام به آپارتمانی که در پاریس اجاره کرده وارد می شود. و پس از آن مردی که گفته می شود فرانسوا اولاند است، با پوشیدن کلاه سیاه به آپارتمانی که جولی جایبه در آن به سر می برد، وارد می شود و دوتایی ساعاتی را باهم سپری می کنند و سپس اولاند به تنهایی آپارتمان را ترک می کند.


جولی جایبه هنرمند فرانسوی داشتن رابطه عاشقانه با اولاند را منکر نمی شود اما از اینکه مجله ای به محیط زندگی خصوصی او وارد شده شکایت کرده است. فرانسوا اولاند ترجیح داده که علیه مجله شکایت نکند.

در همین حال جان انوچی، وکیل مدافع جولی که تقاضای پرداخت مبلغ 50 هزار یور به عنوان جریمه از مجله را در دادگاه مطرح کرده، می گوید:" پس از نشر تصاویر جولی توسط این مجله، زندگی این هنرمند دگرگون شده است. همچنین نشر این تصاویر باعث شده تا "والری تراولری" دوست دختر اولاند پس از هشت سال زندگی مشترک، از وی جدا شود.